Proizvodi

e-comm-2

E-COMM Kontakt centar – pametan softver za pružanje kompletnog servisa klijentima je sistem koji će Vam omogućiti da saslušate svog klijenta, upoznate ga i date mu pravi odgovor u najkraćem mogućem roku.

E-COMM je sveobuhvatan: bilo da se radi o telefonskom pozivu, email-u, sms-u, smartphone aplikaciji, dokumentima, društvenim mrežama, internet stranici, intranetu – nijedna komunikacija sa klijentom neće biti izgubljena.

E-COMM je jednostavno koristiti, prilagoditi, inkorporirati ili kupiti

E-COMM prati rast poslovanja, integriše se sa drugim sistemima i aplikacijama ili relevantnim partnerima

E-COMM lako ujedinjuje rad više službi, filijala, partnera ili kompanija gde god da se one nalaze ili koji god IT sistem da imaju

Saznajte više

call_centar-4g

Kontakt Centar:
Integracija različitih medija: telefon, sms, e-mail, smartphone aplikacija, fax, web, video

Cost Centar:
Neuspešni Call centri i Contact centri postaju generatori novih troškova za preduzeće

Iskustvo pokazuje da je 6-7 puta skuplje pribaviti novog klijenta negoli zadržati postojećeg. Čak 2/3 klijenata odlazi zbog neadekvatne brige za njih.

icr-2

ICR sistem kombinacijom napredne tehnologije u razvoju hardvera i softvera pruža rešenje koje na najbolji način može da Vam pomogne u upravljanju telefonskim pozivima kao i da omogući Vašim klijentima da na lakši i brži način dolaze do servisa i informacija koje su im potrebne.

Nije potrebno više da preusmeravate sve svoje pozive kroz telefonsku centralu, naš sistem obavlja deo posla za Vas, komunicira sa klijentima i pruža im pravovremene informacije.

Kako pronaći pravi sistem za vašu kompaniju?

Vaš biznis ima posebne potrebe, zato smo mi tu da Vam pomognemo da prilagodimo naš sistem specifičnim potrebama Vaše kompanije.

Mi kombinujemo naše znanje u oblasti interaktivnih govornih automata i razumevanje Vaših poslovnih potreba kako bismo Vam obezbedili najbolje rešenje. Vi ste uključeni u razvoj sistema, tako na najbolji način obezbeđujemo da su svi zahtevi naših klijenata ispunjeni.

hr-cons-2

Strateški HR

 • Analiza postojeće prakse upravljanja ljudskim resursima i uticaja na efektivnost i produktivnost organizacije
 • Izrada strategije upravljanja ljudskim resursima u skladu sa strateškim ciljevima organizacije, uključujući akcioni plan i indikatore uspešnosti.
 • Analiza vrednosti organizacije i organizacione kulture (u  modernoj organizaciji kultura organizacije bitno utiče na uspeh organizacije, razlika u organizacionoj kulturi može se ilustrovati pričom o dvojici klesara koji su klesali kamen za neku građevinu. Na pitanje šta rade, prvi je odgovorio: „Klešem ovaj prokleti kameni blok.“, dok je drugi odgovorio: „Član sam tima koji gradi katedralu.“).
 • Organizacija koja želi da njeni radnici vide sebe kao deo tima koji gradi katedralu umesto da klešu prokleti kameni blok posvećena je analizi i razvoju svoje organizacione kulture.
 • Izrada programa za razvoj nove organizacione kulture

Operativni HR:

 • Izrada programa za merenje radnog učinka sa obukom za rukovodioce i sve zaposlene
 • Analiza motivacije zaposlenih i izrada programa stimulacije
 • Utvrđivanje potreba za obukom i izrada plana obuke
 • Izrada procedure za sprovođenje procesa selekcije
 • Analiza specifičnih problema u upravljanju ljudskim resursima identifikovanim od strane klijenta i izrada mera za rešavanje problema (problemi u vezi s radnom disciplinom, visoka fluktuacija zaposlenih, učestala bolovanja i izostanci, nizak nivo efikasnosti i sl.)

HR Administracija

 • Izrada programa za merenje radnog učinka sa obukom za rukovodioce i sve zaposlene

Upravljanje organizacionim promenama

 • Analiza kapaciteta organizacije za sprovođenje organizacionih promena i izrada plana upravljanja promenama

HR podrška u procesu restruktuiranja

 • Izrada programa za merenje radnog učinka sa obukom za rukovodioce i sve zaposlene
 • Analiza motivacije zaposlenih i izrada programa stimulacije
 • Utvrđivanje potreba za obukom i izrada plana obuke
 • Izrada procedure za sprovođenje procesa selekcije
 • Analiza kapaciteta organizacije za sprovođenje organizacionih promena i izrada plana upravljanja promenama
 • Izlazna selekcija pri identifikovanju tehnološkog viška
 • Saradnja sa sindikatom (win-win strategija)
 • Vođenje izrade socijalnog programa u saradnji sa svim relevantnim činiocima (menadžment, sindikat, HR služba, Nacionalna služba za zapošljavanje)

STRUKTURA HR PORTALA

HR Intranet portal sastoji se iz dva dela: javnog i administrativnog dela (Administrativni panel).
Javni deo je dostupan svim zaposlenima, uz prijavu na sistem putem korisničkog naloga i lozinke. Prijava na sistem je uvedena radi pristupa korisnika pojedinim delovima sistema kao npr. evidenciji prisustva, pregledu godišnjih odmora, i slično.
Administrativni deo služi za administraciju javnog dela, tj. svih sadržaja portala, i njemu se pristupa isključivo putem logovanja (prijave ovlašćenih korisnika na sistem), veoma je jednostavan za korišćenje, upravljanje i održavanje.

Javne stranice sadrže  sledeće funkcionalne delove:

 • Organizaciona struktura
 • Usavršavanje zaposlenih – Trening
 • Zapošljavanje
 • Adresar
 • FAQ – Pitanja i odgovori
 • Vodič kroz HR
 • Dokumenta i formulari  / Preuzimanje dokumenata /
 • Kalendar
 • Search Engine – Pretraživač

ADMINISTRATIVNI PANEL

Administrativni panel je dostupan samo administratoru HR portala i zaštićen je unošenjem korisničkog imena i lozinke.

Funkcionalni delovi administrativnog panela:

Samo za zaposlene HR odeljenja – For HR Staff Only –
Ovaj deo administrativnog panela omogućava kompletnu administraciju i upravljanje HR portalom i bazirano je na CMS-u (Content Management System). Potrebno je da se administrator prijavi na sistem, što mu omogućava da dodaje sadržaj, menja ili briše postojeći sadržaj portala, postavlja odgovore na pitanja, izveze dokumenta u Word ili Excel format, itd.

Administracija bazirana na CMS-u obezbeđuje sledeće funkcionalnosti:

1. Upravljanje fajlovima

 • Svi fajlovi se dodaju kroz administrativni panel
 • Potpun pregled svi informacija u vezi sa fajlovima – veličina fajlova, datum unosa,…
 • Upravljanje pristupa fajlovima kroz metadata i serverski pretraživač
 • Bezbednost – omogućava ovlašćeni pristup podacima

2. Upravljanje sadržajem portala

 • Sadržaj portala biće unet kroz administrativni panel
 • Sadržaj portala koji se preuzima iz PERBIT-a, automatski se update-uje preuzimanjem novih fajlova, u dogovoru sa SUK-om
 • Protok dokumentata – Sistem prati protok dokumenata , i obaveštava o tome osobu zaduženu za akciju nad tim dokumentom
 • Versioning – Sistem prati sve promene nad dokumentima i održava istoriju prethodnih verzija svakog dokumenta
 • Export – Prenos sadržaja u različite formate dokumenata (MS Excel, MS Word, PDF)
 • Izveštaji o aktivnostima – Activity Reports –Sve aktivnosti korisnika sistema (browsing, downloads) mogu se pratiti. Podaci dobijeni ovim putem se koriste u izveštajima o korišćenju portala.

Izveštaji:

 • Broj poseta  (dnevno, mesečno, prosečno)
 • Ukupno broj poseta – Total Hits (broji svaku posetu stranici, npr. top 10 treninga)
 • Top liste popularnog sadržaja – Najpopularniji sadržaj
 • Najviše preuzimana dokumenta
 • Najpopularnije sekcije portala , npr. FAQ, trening,…
 • Trenutna posećenost- Broji trenutno prisutne posetioce portala
 • Sadržaj portala je dodat kroz administrativni panel , koji je zaštićen korisničkim imenom i lozinkom (form based authentication) od nedozvoljenog pristupa ovom delu portala. Pristup Administrativnom panelu je omogućen kroz SSL protokol u svrhu sigurnog prenosa podataka preko interneta. Ovim putem omogućava se jako kriptovanje podataka preko Secure Sockets Layer-a i Transport Layer Security protocol-a.
 • Korisnički pristup je određen kroz korisničke naloge (administrator sa svojim pravima je u mogućnosti da dodeli druge korisničke uloge, npr. Trening korisnici bi mogli da administriraju samo sekciju treninga, Super administratori bi mogli da menjaju svaki deo portala, itd.)
 • Administrator sadžaja portala može da pregleda, menja i briše prethodne unose u sistem. Istorija svih promena čuva se u bazi podataka, te je moguće pratiti koji korisnik sistema i kada je izvršio promenu u sistemu.
 • Svi formulari i dokumenta se čuvaju u bazi podataka.

Ceo sistem je nezavistan od baze podataka i praktično podržava bilo koju RDBMS.

© Copyright - Effecta Solutions